Recuperació del patrimoni històric

En aquesta pàgina recollim el resultat de diferents iniciatives de recuperació del patrimoni cultural i històric.

Hem de tenir en compte que cada cop que tanca una casa, que pasa d’una generació a l’altra o que canvia de propietat es corre un risc: la pèrdua d’una part del patrimoni privat. Sovint, els nous amos no tenen cap vincle amb unes fotografies amb personatges desconeguts per a ells, no són del seu gust unes antigues pintures o escultures o ignoren el valor de documents de difïcil comprensió.

Al Rum anima a les persones i famílies que es troben en aquesta situació a entregar aquest patrimoni a l’associació per evitar la seva desaparició. L’entrega de l’arxiu de Son Curt a l’Ajuntament i a Al Rum fou una fita important en aquest camí, però no és la única. Al llarg dels anys són varis els alaroners que han entregat obres d’art, vestes i documents.


Donacions de patrimoni


Patrimoni Sacre


Pintura i fotografia


Altres col·laboracions