La Marededéu gòtica, per dintre

En el marc del procés de restauració de la Marededéu gòtica localitzada per Al Rum, la restauradora Raquel Garduño ha radiografiat la talla. L’escultura va ser "ingressada" a la Clínica Rotger. Allà, especialistes en radiologia li feren un complet "àlbum" de radiografies per veure l’estructura interna i si tenia algun mal no detectat.

Després de les proves, la consòcia i especialista en restauració Raquel Garduño ens ha passat el diagnòstic:  “En la radiografia pot observar-se que la talla està composta per un bloc de fusta principal en el qual s’ha tallat el cos de la Marededéu al costat del Bon Jesús. El cap de la Verge va ser tallat per separat i assemblat mitjançant el pern propi de la peça. Aquesta part està realitzada amb el mateix material que la resta de l'escultura. També s'observa un assemblatge per a completar el braç del nin realitzat amb una fusta de major densitat. En la radiografia es veuen uns assemblatges de talls nets encolats sense cap mena de perns ni metàl·lics ni de fusta que puguin determinar una datació de l’obra.

Està previst que les tasques de restauració acabin aviat. Després, d’acord amb la parròquia, es farà el dipòsit en el temple alaroner.


Aquesta història segueix aquí: 

Al Rum dipositarà a la parròquia la imatge de la Marededéu gòtica