Un poble en societat

Associacionisme popular i moviment obrer a Alaró (1849–1936)

Autors: Marçal Isern Ramis
Pròleg: Manel Suàrez Salvà
Fotografies: Arxiu Marçal Isern
Maquetació: Bartomeu Noguera
Pàgines: 230
Any de publicació: 2023

Marçal Isern ha investigat durant dues dècades sobre l’associacionisme i el moviment obrer a Alaró. Aquest llibre és els resultat de moltes hores trescant als arxius, a les hemeroteques i parlant amb protagonistes dels fets.

La informació que s’aporta es refereix a agrupacions culturals, esportives, patronals, obreres, religioses, de socors mutus… Qualsevol investigació futura sobre aspectes concrets, per exemple la història de la música, haurà de començar per la lectura d’aquest llibre. 

S’incideix especialment en la importància del moviment obrer, que a Alaró tengué molta importància i que, com la major part de l’associacionisme d’esquerres, patí les tràgiques conseqüència del cop d’Estat i la Guerra Civil provocats pels militars i grups feixistes.