Descobrint Sa Bastida

Tema: Arqueològic
Dates: Des de Novembre 2021 fins al gener de 2022
Visitants: Més de 1.000
Publicacions: Editat l’any 2019 es pot trobar el fulletó La fortificació de sa Bastida a l'antiguitat tardana (Segles IV - VII d.C.)

Aquesta exposició mostrà les primeres troballes de ceràmiques, monedes i altres materials del jaciment tardorromà de sa Bastida. La mostra s’obria amb un homenatge fotogràfic als voluntaris que han ajudat a netejar la zona.

Panells, mapes, fotografies i vídeos ajudaven a comprendre els materials que es mostraven. En els mobles expositors es podien veure tres monedes, nombrosos restes ceràmics de diversos indrets de la Mediterrània que van des del Sud de França a Cartag, des d’Eivissa a Roma i Bizanci. Prova de l’àmplia xarxa de relacions comercials dels habitants de sa Bastida. Altres peces destacades eren restes de vidre i ferro –que demostren que es tractava d’un nucli d’un estatus econòmic elevat–, molins de mà o tegulas –les teules planes que empraven els romans–. Totes aquestes troballes s’han fet en superfície, és a dir, abans de començar a excavar.

A la inauguració hi assistiren unes dues-centes persones. Se desenvoluparen visites guiades per l’arqueòleg i director de les excavcios, Biel Llodrà. Uns 300 alumnes de les dues escoles alaroneres també gaudiren i s’entusiasmaren amb les visites guiades.

Aquesta exposició fou organitzada per Al Rum amb el suport de l’Ajuntament d’Alaró.