Inauguració de Descobrint Sa Bastida

L’exposició ‘Descobrint sa Bastida’ obrirà les portes a Son Tugores el 13 de novembre a migdia. Romandrà oberta fins a principis de gener del pròxim any. L’organització és d’Al Rum amb el patrocini de l’Ajuntament.


Sota la direcció de l’arqueòleg Biel Llodrà i amb la col·laboració de Francesc Lillo i membres d’Al Rum, es vol que els alaroners puguin conèixer les primeres troballes fetes en superfície i que ja permeten als entesos arribar a algunes conclusions. Monedes (com la que acompanya aquesta entrada), ceràmiques i altres elements ens descobreixen que els habitants de sa Bastida mantenien relacions comercials amb gairebé tota la Mediterrània. Des de la península a Bizanci; des del sud de l’actual França, al nord d’Àfrica.


Aquests objectes es podran veure a la mostra devora dibuixos que completen peces fragmentàries. També hi haurà fotografies, plànols i un vídeo fet amb dron del jaciment. Els panells explicaran les distintes etapes en les quals sa Bastida fou una fortalesa amb nombrosos habitatges adjunts. 


Sa Bastida fou una fortificació que estigué en actiu entre els segles IV i VIII, quan Mallorca estava sota control administratiu de l’Imperi de Bizanci. Quedà en desús quan el Castell es convertí en unes defenses més imponents en les quals un segle després es refugiaren els darrers ‘romans’ (rums) de Mallorca. En alguna època es pensà que sa Bastida eren murades provisionals posteriors a la conquesta de Jaume I. Les troballes evidencien que eren molt més antigues.


Alaró és l’únic poble de Mallorca que compta amb dos castells dins el seu terme municipal


Durant els mesos que romandrà oberta s’organitzaran visites guiades per a les escoles i per a la població en general.