El Castell, un malalt greu

Tema: Històric i denúncia
Dates: Des de Novembre 2022 fins a gener del 2023
Visitants: 1.500
Publicacions: Audio-visual

L'exposició té principalment l'objectiu de denúncia, de protesta, de crida contra les administracions. De tots els tipus, per les seves diferents responsabilitats i competències. 

Durant dècades no s'ha fet res per invertir en el manteniment del Castell. Hem tengut resposta, sabem que hi ha molt d interès, sabem que hi ha negociacions. Podem pensar que es fa tot el que es pot però no és suficient. Estem en un impàs on passen anys i dècades. Però cal agilitzar i que es faci. L'Administració té els elements per fer-ho possible. Els poders públics han de garantitzar i promoure la seva conservació

Aquesta exposició fou organitzada per Al Rum amb el suport de l’Ajuntament d’Alaró, en el marc del programa del IV Centenari de l'Oratori del Castell d'Alaró.