El camí d'un poble

Tema: Històric i etnogràfic
Dates: D’octubre 2018 fins al gener de 2019
Visitants: Uns 2.000
Publicacions: Un estudi històric i catàleg fotogràfic.


Es complien 50 anys des que els alaroners recuperaren diumenge a diumenge amb l’esforç de les seves mans el camí que uneix es Verger amb es Pouet. 

Gràcies a un acurat estudi de Josep Lluís Pol i a la recollida de fotos d’Andreu Mateu, amb disseny de Tolo Noguera es muntà una senzilla però exitosa mostra a la planta baixa de Son Tugores.

Es podien veure fotografies, eines de l’època, documents, plànols i un audiovisual elaborat per Franc Noguera.Plànl etnogràfic elaborat per Josep lluís Pol que es pogué veure a l’expoosició dedicada al camí del castell

Plànl etnogràfic elaborat per Josep lluís Pol que es pogué veure a l’expoosició dedicada al camí del castell