Gabriel Reinés, un pintor costumista del segle XIX

Autors: Catalina Cantarellas i Camps (amb aportacions de Pere Capellà Simó, Carme Colom Arenas, Andreu Mateu Sastre i Maria Magdalena Riera Frau)
Fotografies: Bartomeu Ramon, Manu Mielniezuk, Raquel Garduño i Biel Palau
Pàgines: 80
Any de publicació: 2019


Un llibre publicat l’octubre de 2020 coincidint amb l’exposició dedicada a l’artista alaroner que visqué entre 1805 i 1885. Es el primer gran estudi sobre el pintor que introduí la litografia a l’illa i fou un dels primers fotògrafs actius. La primera part és un estudi biogràfic i artístic sobre el personatge, mentre que la segona és una relació de les obres que es pogueren veure a la mostra.