Funcions i objectius


  1. Preservar el patrimoni material i immaterial i la cultura d’Alaró.

  2. Divulgar el patrimoni a través d’exposicions, publicacions, conferències o qualsevol altre mitjà.

  3. Promoure la investigació sobre temes històrics, socials, econòmics, antropològics... alaroners.

  4. Denunciar i expressar opinions davant el poble i les autoritats sobre aspectes que afectin al patrimoni alaroner.

  5. Treballar per rescatar o instar el rescat de bens materials o immaterials que es puguin perdre.