Cabrit i Bassa, entre el mite i la història

Tema: Històric (amb pintures, escultures, panells, maquetes...)
Dates: Agost a octubre de 2010
Visitants: Uns 6.000
Publicacions: Un llibre-catàleg i un dvd.


Aquesta mostra reuní gairebé tot el material iconogràfic existent sobre els defensors del castell alaroner. 

Es podia veure una pintura de Miquel Bestard propietat de sa Nostra, tres pintures i dues escultures de la Seu, dues pintures de Petra, una de sa Pobla, quatre del castell d’Alaró. Goigs i gravats completaven el material gràfic. 

També hi havia una maqueta d’un vaixell dels emprats pels invasors feta per Enric Mas. Per descomptat, també es mostraven les costelles conservades al Castell i a la Seu.

S’organitzaren nombroses visites escolars i també d’associacions vingudes de fora d’Alaró, que visitaren les dues plantes de Son Tugores que ocupava la mostra