Ferrocarril d'Alaró: via al futur

Tema: Història, transport
Dates: Des del 30 de setembre al 25 de novembre del 2023
Visitants:  4.000
Publicacions: -

Una mostra dedicada a l’emblemàtic tramvia alaroner partint de la base documental que la família Sampol de Son Curt cedí a Al Rum. Es mostraren plànols i documents, fotografies –alguna d’elles inèdita–, la plaça que presidia l’entrada a l’estació, una maqueta del vagó imperial i una façana a mida real del mateix en el qual la gent es podia fotografiar. La mostra tengué tant d’èxit que en un sol dia hi arribaren a passar set-centes persones.