Al Rum dipositarà a la parròquia la imatge de la Marededéu gòtica

El dissabte 29 de maig, un cop acabada la missa de les 20 hores, el president d’Al Rum, Gabriel Campins, farà l’acte públic d’entrega al rector d’Alaró, Bartomeu Barceló, de la imatge d’una Marededéu gòtica dins una fornícula barroca recuperades l’associació cultural i de defensa del patrimoni.

Les dues peces quedaran en dipòsit perpetu a la parròquia, però la propietat seguirà en mans d’Al Rum. En cas que l’associació desaparegués, seria l’Ajuntament qui en seria titular. L’objectiu és evitar que en un futur més o menys llunyà algú vengués l’escultura o decidís traslladar-la a un altre indret.

D’ençà que Al Rum trobà la imatge i negocià que passàs a mans públiques, s’ha desenvolupat un llarg procés de restauració que han executat les consòcies Mui Morey i Raquel Garduño, especialistes en distints aspectes de la recuperació d’obres d’art.

L’associació ha finançat tots els costos i la creació d’una peanya especialment dissenyada per exposar imatge i fornícula. També s’ha editat un fulletó que explica tot el procés de recuperació i restauració que es repartirà el dia de l’acte de dipòsit.

Tot això té un preu que supera àmpliament els dos mil euros. Són uns doblers que tenim gràcies a les quotes dels socis, a les vendes de llibres i a algun patrocini. Ho explicam per transparència i perquè necessitam el vostre suport com a socis o com a patrocinadors per seguir lluitant per divulgar, preservar i millorar el patrimoni d’Alaró.

A continuació vos deixam amb algunes fotografies del procés de restauració de la marededéu.

A la noticia Raquel Garduño descobreix els secrets de la Marededéu gòtica i de la fornícula podreu trobar més fotografies de la restauració de la fornícula.

Fotografia de la Marededéu Gòtica

La Marededéu abans d'iniciar el procés de restauració