Rafel Pons, la generositat del col·leccionista

Donació de l'antiga fotografia del dimoni a partir de la qual s'inicià la investigació del llibre de Joana Borràs Riera, "Les vestes dels Cossiers d'Alaró"

La gran sorpresa de la presentació del llibreLes vestes dels Cossiers d’Alaró’ arribà quan l’acte estava a punt de finalitzar. Prengué la paraula Rafel Pons, el col·leccionista de Santa Maria propietari de la foto del dimoni a partir de la qual s’inicià la investigació de Joana Borràs, que acabà en la publicació de l’estudi.

Rafel Pons va fer referència a un text de Gabriel García Márquez que assegura que les coses tenen vida pròpia. Tot és qüestió de despertar-lis l'ànima. Afegí que precisament això havia aconseguit na Joana amb el seu llibre, despertar l'ànima del dimoni dels cossiers d'Alaró. Llavors, en un acte de gran generositat, regalà l’antiquíssima fotografia, que havia fet emmarcar, a Joana Borràs. L’autora del llibre, emocionada, considerà molt millor que la foto fos del poble i l’entregà al batle perquè passi a ser propietat pública.

Rafel Pons ja havia explicat en un text tramès a l’autora la història de com arribà el dimoni a les seves mans. Encara que la informació s’incorpora al llibre, avui el volem reproduir íntegrament:

“Els nostres hobbies, les nostres aficions, complementen la part més prosaica de la nostra vida. La feina, les obligacions socials i personals... necessiten un contrapunt que ens permeti descarregar les tensions del dia a dia. Uns fan esport, altres van a caçar... jo col·leccion tot allò relacionat amb els Orígens del Turisme a Mallorca. Un àmbit que inclou des de llibres de viatgers que vengueren a la nostra illa en el passat a guies turístiques antigues, fullets publicitaris preturístics, fotos, etc.

“A causa d’aquesta activitat, fa uns anys vaig conèixer Elena Costa Gispert. Elena és neta de Josep Costa Ferrer, Picarol, un personatge molt rellevant dins de la societat mallorquina de la primera meitat del segle XX. Editor, promotor urbanístic, galerista d’art, antiquari, artista... són algunes de les activitats en les quals va destacar.

“Josep Costa vivia a El Terreno i, quan podia, sortia a passejar pels carrers del barri amb la seva neta. Jo tenia una col·lecció de fotos antigues d’El Terreno. Moltes d’elles fotografiaven els carrers, els racons, les costes i les cases on en Picarol i la neta caminaven junts.

“De manera que Elena, quan ho va saber, es va interessar per elles. I en comptes de vendre-les-hi, vàrem acordar que faríem una permuta: jo li lliuraria les fotos i ella, a canvi, me cediria material del seu arxiu que despertés el meu interès.

“L’objecte d’aquest bescanvi fou un àlbum de fotografies de Jules Virenque, una ressenyable autoritat entre els pioners de la fotografia a Mallorca.

“D’aquesta manera arribà a les meves mans la fotografia del dimoni que acompanya el gravat dels cossiers d’Alaró al Die Balearen de l’Arxiduc Lluís Salvador.

“Foren na Joana Borràs i en Joan Riera qui m’ho varen fer veure, per la qual cosa els estic molt agraït. De fet, a partir d’aquesta observació he pogut localitzar altres fotos de la meva col·lecció que també li serviren a l’Arxiduc per crear altres il·lustracions del Die Balearen que, amb el temps, aniré documentant.

“D’aquesta manera, les fotos que me va passar n’Elena adquireixen una nova dimensió que jo no podia imaginar. Un fet que ens confirma una vegada més que els objectes tenen vida pròpia i que tresquen per camis que nosaltres no podíem imaginar”.

Al Rum vol agrair públicament la generositat de Rafel Pons tant a l’hora de publicar-la al llibre com en cedir-la al poble d’Alaró. Aquesta fotografia es podrà incorporar a l’espai cossier, que l’actual majoria municipal duu al seu programa electoral. Existeix la possibilitat que la imatge es situï devora i entri en diàleg amb el gravat del Cossiers del Die Balearen, adquirit fa uns anys per l’Ajuntament. Al Rum també hi podrà dipositar una antiga partitura amb la música dels cossiers alaroners que adquirí fa anys.

Les imatges mostren a Rafel Pons entregant la foto del dimoni a Joana Borràs i a aquesta, al batle