Les més antigues fotos en color d’Alaró

A aquesta història li segueix Més fotos en color de l’Alaró de 1928

Al Rum ha localitzat i aconseguit una còpia de les que amb tota probabilitat són les fotografies en color més antigues en les quals Alaró i els alaroners en són protagonistes. Es tracta de cinc imatges publicades l’any 1928 per la revista nord-americana National Geographic. És possible que altres dues fotografies que acompanyen un reportatge sobre les Illes Balears també siguin del nostre poble, però no en tenim una certesa absoluta.

Les fotografies acompanyen un reportatge escrit pel cònsol dels Estats Units a Barcelona Roy W. Baker. El títol és ‘The Balearics, island sisters of the Mediterranean’. El text és un recorregut per Mallorca, Menorca i Eivissa ressaltant els intents modernitzadors de l’arxipèlag, però amb unes imatges que realment mostren els aspectes folklòrics i agrícoles.  

Les fotografies en les quals es veu Alaró són obra del francès Jules Claudin Gervais (1863-1931), que signava com Gervais-Courtellemont. Emprava les anomenades plaques autocromes, un invent de 1903 dels germans Lumière, els creadors del cinema. Fins a l’any 1935 va ser pràcticament l’única tècnica que permetia reproduccions fotogràfiques en color.

Les imatges alaroneres mostren feines del camp com la recollida de les garroves, ametlles pelades o assecament de figues. També hi ha dues imatges del mitjà de transport comú de l’època: les someres. Les penyes del Castell i s‘Alcadena són presents a bona part de les fotos. Alguns llocs són perfectament identificables, com per exemple el carrer Puig de sa Comuna o la part de darrere de les cases del carrer de Solleric, que en aquell temps era conegut com de sa Bassa.

Mostram alguna de les imatges que posteriorment fem comptes presentar en una exposició sobre el patrimoni d’Al Rum.