IV Centenari de l’Oratori del Castell

Presentació del calendari (10 de desembre 2021)

Al Rum suggerí la iniciativa de que el calendari de l’Ajuntament es dedicàs al Castell i que Natasha Lebedeva fes les fotografies. L’Ajuntament acceptà i desenvolupà la idea. També col·laboràrem amb l’artista per situar el context de la iniciativa.

Presentació de la Col·lecció de Postals IV Centenari (22 d'abril)

Les col·leccions de postals del III i IV Centenari han combinat les dotze fotografies fetes l’any 1922 amb altres dotze actuals de Colau ‘Lluka’ i Andreu Quintana. La presentació es va fer al Teatre d’Alaró amb la presència de nombrós públic i la participació del president d’Al Rum, Gabriel Campins; el batle, Llorenç Perelló; el director general de Territori del Consell, Miquel Vadell, i els dos fotógrafs. L’edició comptà amb el suport del Consorci de la Serra de Tramuntana.

La maquetació la va fer Bartomeu Noguera i nombrosos socis d’Al Rum participaren en el muntatge de les col·leccions i en la venda.

Micro exposició literatura i Castell (23 d'abril)

Al Rum muntà en el marc de la Fira del Llibre una microexposició amb textos escrits per autors mallorquins i estrangers sobre la geografia i fets històrics succeïts al Castell. Aquesta exposició fou posteriorment reformada per Al Rum i l’Ajuntament la imprimí en materials especials per muntar–la a sa Taverneta de l’hostetgeria. En aquesta nova versió, els textos s’han traduït al castellà, anglès i alemany i s’acompanyen de fotos antigues del Castell.

Concert especial d’Els Matins de l’Orgue (4 de juny)

Al Rum proposà, negocià i elaborà el programa de mà del concert ‘Virgini Mariae Gaudium et laetitia. Brindis musical pel IV Centenari de l’Oratori

L’organista Miquel Bennàssar programà músiques que anaven del segle XIII (fets de Cabrit i Bassa) al XVII (construcció de l’oratori). Hi participaren, a més del director musical del cicle Els Matins de l’Orgue, la soprano Raquel Ribas, el xeremier i flautista Bartomeu Payeras, el violista Miquel Bennàssar Bonnín i el percusionista Mateu Vila.

En una església plena, sonà música antiga que entusiasmà a l’audiència.

Estrena del curtmetratge ‘Refugi’ (11 d'agost)

El cineasta i soci d’Al Rum Andreu V. Clar presentà un curtmetratge de trenta minuts en el qual amb imatges de gran qualitat artística i poques paraules narra a els fets més importants succeïts al Castell. 

Un ampli equip tècnic arribat des de Barcelona i un grup d’actors alaroners feren possible aquest miracle audiovisual. La presentació es va efectuar en el marc de les festes de Sant Roc a la finca de sa Vinya. Gairebé 500 persones assistiren a la projecció. Dos dies abans de la fira d’octubre, el curtmetratge es tornà a projectar al Teatre amb assistència d’unes dues-centes persones. A l’estrena parlaren el batle, Llorenç Perelló; el director; Guillem Cladera –que interpretava al rector Joan Coll– i Joan Riera en representació d’Al Rum.

L’associació negocià amb l’Ajuntament la necessitat de que aquest projecte sortís endavant i donà assessorament històric per a la realització de les filmacions.

Festa especial del Centenari (25 de septembre)

Seguint una proposta d’Al Rum, la festa de setembre al Castell se celebrà de manera especial gràcies a la feina feta per la Fundació i els Voluntaris del Castell d’Alaró. Hi participà el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Restauració pintures murals de l’oratori

A proposta d’Al Rum i amb un informe elaborat per l’associació, la Fundació Castell d’Alaró negocià amb el Consell de Mallorca la restauraciò de les pintures murals del segle XVII que es conserven al Castell. La restauradora d’art i sòcia d’Al Rum Rakel Garduño efectuà el treball.

Exposició a Son Tugores (12 de novembre)

Aquest dia s’inaugurà una exposició comissariada per Al Rum en la qual a través de vídeos, fotografies i textos es denunciava la degradació de les murades i aljubs del jaciment. Bona part de les imatges es varen fer amb vols de dron, la qual cosa permeté veure imatges del Castell des d’angles insòlits.

Visites guiades al Castell (22 de novembre)

A partir d’aquesta data i fins el mes de maig de l’any 2023, l’arqueòleg i soci d’Al Rum Gabriel Llodrà realitza visites escolars al Castell. En aquesta data ja hi havia prevista la participació d’uns sis-cents alumnes de centres escolars d’arreu de l’illa. Els primers alumnes foren un grup de l’Institut Ramon Llull i hi participà el director general de Territori i dirigent del Consorci de la Serra de Tramuntana, Miquel Vadell.

Presentació del joc La conquesta del Castell (9 de desembre)

L’elaboració d’aquesta iniciativa ha dut anys de feina a Al Rum. Es tracta d’un joc de taula que és una mescla del trivial i l’oca. Té 1.800 preguntes sobre el Castell, la Serra de Tramuntana, història, personatges, tradicions i geografia alaronera. Tot va acompanyat del seu taulell, una capsa, fitxes, daus… el dibuix de la capsa i del taulell és de Miquel Jaume. Tolo Noguera és l’autor del disseny. Joan Riera ha coordinat les preguntes en les quals hi han participat Pep Lluís Pol, Francesc Lillo, Andreu Mateu, Tolo Noguera i altres.

L’objectiu és eminentment didàctic, com més es juga, més s’aprèn. El departament de política lingüística del Govern ha patrocinat aquesta iniciativa. Els dos dies següents es va vendre el joc a una parada del Mercadet de Nadal. Malgrat el mal temps, només en aquest cap de setmana es varen vendre quasi quatre-cents dels cinc-cents exemplars editats.

Altres Activitats

Concurs de dibuix (8 d'agost)

Uns 250 infants participaren en el Concurs de Dibuix organitzat per Al Rum durant les festes de Sant Roc. La tresorera Maria Rotger promogué i organitzà aquesta activitat, que comptà en el jurat amb els artistes Pep Llambias y Rafa Forteza i l’educadora Margalida Pons.

Arxiu de Son Curt (11 d'agost)

El soci d’Al Rum Andreu Mateu negocià durant mesos per aconseguir que el valuós arxiu de Son Curt passàs a domini públic. Finalment, l’11 d’agost es firmà l’acord entre Imma Sampol, en representació de la família; Llorenç Perelló, batle d’Alaró, i Gabriel Campins, president d’Al Rum. Assistiren a l’acte la regidora de Cultura, Catalina Cifre; representants de tots els partits amb representació municipal, Aina Munar i Aina Sastre; l’arxivera municipal, Pilar Colomar; i diversos socis d’Al Rum.

L’associació ha rebut tota la documentació referida al Castell i al Ferrocarril d’Alaró per part de la família. L’associació ha dipositat aquest material a l’Arxiu Municipal i ara mateix es troba en procés de catalogació per part d’un tècnic contractat per l’Ajuntament.

Restauració de pintures de Gabriel Reinés i adquisició de noves pintures (septembre)

La restauradora d’art i sòcia d’Al Rum ha restaurat les dues pintures de Gabriel Reinés que l’associació adquirí fa dos anys. Existeix un projecte per presentar tot el nostre fons patrimonial en una exposició.

A més, durant el mes de setembre, Al Rum ha aconseguit tres noves pintures del pintor alaroner Gabriel Reinès (1805-1885). Dues de les obres són paisatges, mentre la tercera és el retrat d’una dona jove. Un dels paisatges i el retrat s’exposaren a la mostra dedicada a Reinés que Al Rum organitzà l’any 2019 al casal de Son Tugores. 

Presentació del llibre ‘1652, Alaró sota la pesta’ (30 de septembre)

El 30 de setembre es presentà aquest llibre, del qual n’és autora l’arqueòloga i sòcia d’Al Rum Marga Coll, en una sala de plens on no hi cabina ningú més. Entre aquest dia i el diumenge, a la fira, es va vendre gairebé la meitat de l’edició.

El llibre suposa una nova visió amb aportacions documentals de l’epidèmia de pesta que el 1652 deixà més de tres-cents morts al poble.

Sa Bastida (octubre)

Han continuat les accions de neteja a sa Bastida amb participació de nombrosos voluntaris. A la vegada s’han negociat acords amb l’Ajuntament i la propietat per l’any 2023 començar les excavacions.  

Els dies 30 de setembre i 1 i 2 d´octubre de 2022, els arqueòlegs Biel Llodrà  i Jaume Servera, viatjaren a Eivissa on presentaren el projecte i els primers resultats de la investigació de sa Bastida al conjunt dels arqueòlegs i altres especialistes de les Balears, en el marc de les IX Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears organitzades per la Secció d'Arqueologia de les Illes Balears.

Passatemps en xarxa

Mes a mes s’han publicat a les xarxes passatemps tipus sopa de lletres, identificar fotos, trobar errors… com una forma de promocionar el coneixement de diversos aspectes d’Alaró.

Fira del Llibre (23 d'abril)

Des de fa anys, la participació d’Al Rum no s’ha limitat a muntar una parada amb llibres. Hem preparar microexposicions per ressaltar diversos aspectes de la literatura a Alaró. Ho férem mostrant autors actuals i recordant Joan Rosselló de Son Fortesa. Enguany, coincidint amb el IV Centenari de l’Oratori del Castell, presentàrem una desena d’autors que han escrit sobre aquest emblemàtic indret alaroner.

Fira Gremial (2 d'octubre)

La coincidència de la publicació d’un llibre amb la fira apropà molta de gent a la nostra parada. Aconseguirem el rècord absolut d’ingressos per venda de llibres, que no és precisament l’objecte que té més demanda en aquest tipus d’esdeveniments.

A més, durant la fira entregàrem a tots aquells que s’aproparen a la nostra taula, inclosos polítics de tots els colors, un fulletó reclamant solucions immediates per tal d’evitar el deteriorament constant del jaciment històric del Castell.

Proposta compra sa Bastida (març)

El mes de març sol·licitàrem al Consell de Mallorca que analitzàs la possibilitat de comprar la finca de sa Bastida. Els detalls es poden trobar aquí.

La finca reuneix valors històrics, patrimonials, paisagístics i etnològics més que suficients per posar-la a l’abast de tots els mallorquins, a més de comptar amb importants recursos hídrics. El dossier, de més de cent pàgines, l’elaboraren el geògraf Francesc Lillo, l’arqueòleg Biel Llodrà i l’enginyera Myriam Viñas. 

Gestions compra Castell (maig)

El mes de maig ens tornàrem a adreçar a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol Socias, per demanar-li sobre l’estat del procés de cessió de la zona de les murades del Castell al Consell de Mallorca per part del Govern central i els entrebancs burocràtics. Hem rebut informacions extraoficials poc encoratjadores sobre aquest aspecte. Cap passa enrere, però tampoc cap endavant.

Pel que fa a la compra de la finca, tant el Consell com el Govern han disposat d’un milió centmil euros de fons propis per tancar l’adquisició, però manca un acord amb els propietaris.

Cessió de l’arxiu de Can Tofolet (novembre)

Les gestions entre una de les comissions de feina i la família Bordoy conclouen amb la cessió a Al Rum d’un important arxiu familiar que inclou documents sobre una fàbrica de sabó, sobre la construcció d’una tafona, fotografies, un calze… 

Creació grups de feina

El darrer trimestre de l’any s’han creat, tal i com s’acordà a l’assemblea general, tres grups de feina per a fomentar la participació dels socis. Un promourà el coneixement d’Alaró entre els nouvinguts, sobretot entre la comunitat estrangera; un altre negocia la cessió de documents privats que ajudin a entendre la nostra història; el tercer vol promoure la compra d’obres d’artistes que han residit o resideixen al poble per part d’institucions públiques.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Xarxes socials i difusió digital

Gràcies als socis d’Al Rum Pep Verd i Ayany tenim una àmplia presència a les xarxes socials: web, Facebook, Twitter i des de finals d'any, hi sumam Instagram.

El tràfic de visitants ha crescut lleugerament a la web, al voltant de 1.200 persones (un 10% més respecte les 1.100 de l'any passat) que han visitat un total de 4.800 pàgines. A banda, La web ens serveix per deixar testimoni de totes les activitats (fotografies i documents).

Per la seva banda, les xarxes socials han tingut un creixement de més del 20% i s'han convertit amb un important mitjà de difusió de les nostres activitats, arribant fins a 18.158 persones i amb un 80% de continguts més compartits.

(Veure més d'aquesta iniciativa)