Algunes dades del 2022

La pàgina web ha mantingut el mateix número de visitants que en el 2021, al voltant de 1.200 persones (respecte les 1.100 de l'any passat) que han visitat un total de 4.800 pàgines. Al marge de les visites, la web ens serveix per deixar testimoni de totes les activitats (fotografies i documents).

Per la seva banda, les xarxes socials han tingut un creixement molt destacat i s'han convertit amb un dels principals mitjans de difusió de les nostres activitats (tot i que enguany també hem tingut un gran ressò als mitjans més tradicionals, tant de premsa, ràdio i televisió).

Respecte als canals digitals, el principal mitjà segueix essent Facebook, on enguany hem arribat fins a 18.158 persones (un creixement del 24% respecte a l'any passat), amb un total de 421 persones que els Agrada la pàgina i 475 persones que la segueixen de manera activa (un 44% més que l'any passat). En total, s'han donat 3.728 m'Agrada als continguts i s'han compartit 531 vegades (un 80% més que l'any passat).

Respecte a Twitter, el creixement és de prop del 65% respecte a l'any passat, amb un total de 11.586 impressions dels continguts compartits i fins a sumar 49 seguidors (respecte als 20 anteriors, representa un creixement del 150%).

Per últim, a partir del novembre començam a augmentar l'activitat a Instagram, arribant fins a 564 persones i sumant un total de 132 seguidors. 

De moment, segueix essent un repte arribar a les audiències més joves. A Facebook, els menors de 34 anys sumen poc més que el 8% mentre que a Instagram just arriben al 13%. De fet, els menors de 44 anys representen únicament un terç de tots els visitants.

Per origen, a qui els arriben les publicacions de Facebook són un 43% d'Alaró, un 21% de Palma i la resta d'altres localitzacions. El 5,70% són de fora de l'estat espanyol (xifres semblants a les de l'any passat). Per últim, destacar que els homes representen aproximadament un 44% respecte al 56% de les dones.