Carta a la presidenta del govern de les Illes Balears (Abril, 2022)

Sol·licitud sobre l'estat del procés de cessió de la zona de les murades al Consell de Mallorca per part del Govern central i els entrebancs burocràtics.


Senyora presidenta:


El passat 20 de juliol de 2020 em vaig adreçar a vostè en la meva condició de president de l’Associació Cultural Al Rum. La carta es referia a l'ajornament de la compra, ja compromesa, de la finca del Castell d’Alaró amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS). En aquell moment li manifestàvem que: “Fins i tot admetent el canvi de circumstàncies causat per la Covid-19, no podem oblidar la incompetència demostrada per concretar l’adquisició i hem de recordar que, la responsabilitat de les administracions pel que fa a la conservació segueix plenament vigent, encara que hagin renunciat a l’adquisició de la penya”.


El 20 d’agost del mateix any rebérem la seva missiva de resposta en la qual, entre altres coses, ens deia que “la intenció tant del Govern com del Consell, és reprendre aquest projecte de futur quan les circumstàncies ho permetin”.


Des de llavors hem sabut que s’han produït alguns avançaments en el procés de cessió de la zona de les murades al Consell de Mallorca per part del Govern central. També coneixem que en el mes de març encara no s’havia tancat el procediment a causa de nous entrebancs burocràtics. Això, malgrat els anuncis reiterats que a final d’any passat la cessió d’aquest Bé d’Interès Cultura seria un fet.


Per altre costat, a hores d’ara no tenim cap notícia de què s’hagi reprès la compra de la part privada de la penya amb doblers de l’ITS, malgrat el que ens anunciava a la seva carta i que des del Govern que presideix s’han emès nombrosos missatges de retorn a la normalitat.


És per això que com a associació dedicada a la preservació i difusió del patrimoni li volem plantejar les següents qüestions:


A) Que empri el poder institucional i polític de la presidència i del Govern de les Illes Balears per aconseguir que l’Administració Central tanqui definitivament i com més aviat millor la cessió de les murades al Consell.


B) Que un cop finalitzat aquesta part del procés es prenguin mesures urgents per evitar que continuï el deteriorament de la històrica fortificació.


C) Que, quan ja ha passat el pitjor de la pandèmia, es reprengui la compra de la part privada amb fons de la denominada ecotaxa.


D) Que la compra de la finca i la cessió de les murades s’acabin dins aquest any 2022. Aquesta petició no és un caprici, sinó que respon a la circumstància històrica que al llarg d’enguany es commemora el IV Centenari de l’Oratori del Castell d’Alaró. Amb aquest motiu, l’Ajuntament, l’Associació Cultural Al Rum i altres entitats i particulars del poble han elaborat un ampli programa d’activitats (que adjuntam en document a part). La compra i la cessió serien la culminació perfecta d’aquest esdeveniment històric.


A l’espera de que la nostra petició pugui ser atesa, em pos a la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del que exposam en aquesta carta.


Rebi una cordial salutació.

Alaró, a 4 d’abril de 2022

Gabriel Campins Borràs

President d’Al Rum