La presidenta del Govern es compromet a reprendre la compra del Castell

Francina Armengol, presidenta del Govern, afirma, en una carta adreçada a l'Associació Cultural Al Rum, que “la intenció tant del Govern com del Consell, és reprendre aquest projecte de futur (la compra de la penya del Castell) quan les circumstàncies ho permetin”.

La presidenta dona aquesta explicació en una carta adreçada al president de l’associació, Gabriel Campins, en resposta a l’enviada fa unes setmanes des d’Al Rum. Armengol atribueix el retard en el tancament de l’operació “a les dificultats sorgides relatives a la inscripció registral de la finca”. També assegura que ara “és imprescindible disposar de tots els recursos econòmics disponibles per destinar-los a cobrir les despeses generades per la pandèmia que patim”.

El que no explica la presidenta és quines mesures es prendran per evitar el deteriorament greu i progressiu del Bé d’Interès Cultural fins el moment que es pugui reprendre la compra.

Fotografia de Biel Llodrà, arqueòleg i soci d'Al Rum, i estan centrades en el deteriorament del recinte. En concret, la torre de la cova de Sant Antoni (en la fotografia) és la que està pitjor.