Resum d’activitats d’Al Rum durant l’any 2023


El balanç d'activitats desenvolupades per Al Rum en el 2023 és un exercici de compromís davant la societat que ens dóna suport amb la seva assistència, comprant els llibres que publicam o aportant doblers.

Tres llibres publicats en un any

Les vestes dels Cossiers d'Alaró (10 d'agost)

El 10 d’agost la sala del Casal de Son Tugores quedà petita davant la gran quantitat d’assistents a la presentació del llibre ‘Les vestes dels Cossiers d’Alaró

Estudi de la seva indumentària a partir d’una fotografia de fa cent cinquanta anys’ de Joana Borràs Riera. El volum l’ha editat Al Rum amb el suport de l’Ajuntament. 

La gran sorpresa arribà quan l’acte estava a punt de finalitzar. Prengué la paraula Rafel Pons, el col·leccionista de Santa Maria propietari de la foto del dimoni a partir de la qual s’inicià la investigació de Joana Borràs, i la regalà a l’autora, que, a la vegada, decidí que el millor de tot era que passàs a l’Ajuntament.

Un poble en societat (29 de setembre)

El 29 de setembre, unes cent de persones assistiren a la presentació de ‘Un poble en societat’, una acurada investigació de Marçal Isern. La publicació és una iniciativa d'Al Rum i compta amb el patrocini de l’Ajuntament d’Alaró. Bartomeu Noguera, en representació de l’associació, explicà que aquest era el quinzè llibre que publicam en desset anys d'existència. 

L’historiador Manel Suàrez relatà les nombroses aportacions de Marçal Isern en qüestions com la simbologia franquista. L’autor contà que el llibre de més de dues-centes pàgines és fruit de vint anys de feina. “Alaró –digué– fou molt actiu a l'hora de crear associacions, sobretot les relacionades amb el món obrer”.

Toponímia de sa Bastida i la seva contrada (24 de novembre)

El 24 de novembre, la denominada sala d’informàtica de Son Tugores s’omplí de gent que assistí a la presentació de ‘Toponímia de sa Bastida i la seva contrada’, de Francesc Lillo Colomar. A més de l’autor, participaren a l’acte Llorenç Rosselló, batle, en representació del llibre com editor; Pere Ferrer, del Consell de Mallorca, com a patrocinador; i Andreu Mateu, en representació d’Al Rum, com a coordinador de l’edició. El llibre recull més de dos-cents topònims de la zona de sa Bastida i explica nombroses curiositats sobre aquest noms.

Quatre exposicions per conèixer millor Alaró

Pioneres de l'educació, dones mestres a Alaró (4 de març)

El 4 de març s’inaugurà ‘Pioneres de l’educació, dones mestres a Alaró’. La mostra impulsada per l’Ajuntament amb suport d’Al Rum recollí biografies, fotografies i dades sobre l’ensenyament al nostre poble a càrrec de dones abans de 1975, una tasca a la qual no es donà rellevància fins l’arribada de la Democràcia.

Exposició dedicada a l'Arxiduc Lluís Salvador (22 d'abril)

El dissabte, 22 d’abril, fórem doblement presents a la Fira del Llibre que organitza l’Ajuntament  a la plaça Sebastià Jaume. Per un costat, muntarem una exposició dedicada  a l’Arxiduc Lluís Salvador i la seva relació amb Alaró. A partir de textos i imatges del Die Balearen es pogué conèixer com era el nostre poble a la segona meitat del segle XIX.

Ina Sassi, la Gilda Alaronera (5 d'agost)

El 5 d’agost s’inaugurà amb la presència de tres-centes persones l’exposició ‘Ina Sassi, la Gilda Alaronera’. La mostra dedicada a la cantant alaronera Catalina Sastre Simonet –Ina Sassi– (1929-2022) ideada, muntada i finançada per Al Rum romangué oberta fins a mitjans de setembre.

Ferrocarril d'Alaró, via al futur (30 de setembre)

El 30 de setembre obrí les portes l’exposició dedicada al tren d’Alaró. Varis centenars de persones assistiren a la inauguració de ‘Ferrocarril d’Alaró, via al futur’, que recorda el mig segle de vida del tramvia que uní l’estació de la línia Palma Inca amb el poble. 

Abans de l’obertura parlaren la directora general de Mobilitat del Govern, Lorena del Valle; el batle, Llorenç Perelló; el membre de la directiva d’Al Rum, Pep Verd, i Fernando Sampol, en nom de la família de Son Curt, que feu donació de l’arxiu a l’associació. Tots lloaren la importància preservar la memòria del tren a través dels documents i de mostres com la inaugurada. El dia següent fou visitada per més de set-centes persones. 

S’han celebrat visites guiades per a escolars, socis d’Al Rum i públic en general. En tancar les portes, unes 4.000 persones havien vist la mostra.

Seguim lluitant pel patrimoni alaroner

Cessió d'un calze a la parròquia (4 de febrer)

El 4 de febrer vàrem dipositar a la parròquia un calze procedent de la donació feta a la nostra organització per la família Sampol de Son Curt. El rector, Bartomeu Barceló, i el president d'Al Rum, Gabriel Campins, signaren el document de cessió.

Donació d'un escut d'Alaró (febrer)

El febrer, l’historiador Jaume Boada donà un escut d’Alaró a Al Rum. Boada, un historiador especialitzat en numismàtica, entregà aquest escut datat a les darreries del segle XVIII o principis del XIX. Es tracta d’una talla de fusta policromada en la qual en el centre es poden veure l’ala i el castell en negre, sobre un fons vermell, mentre que la vasa és daurada. Té unes dimensions de 40 x 27 centímetres.

Donació de l'arxiu de la fàbrica d'oli i sabó de Can Tofolet

La família Bordoy, de Can Tofolet, ha fet donació de l’arxiu de la fàbrica d’oli i sabó que poseïa al carrer de la Síquia. Aquesta documentació permetrà als investigadors fer un estudi de l’economia i evolució d’aquest tipus de produccions.

Entrega d'imatges i quadres procedents del casal de s'Olivaret

Antoni Real entregà a Al Rum dues imatges de la Mare de Deu i varis quadres procedents del casal de s’Olivaret. Les marededéus quedaren dipositades a la rectoria.

Entrega d'elements i documentació de Son Grau

Antònia ‘Mora’, feu donació d’elements i documentació procedent de Son Grau, incloent una una curiosa batedora d’ous.

Divulgació: Conèixer per estimar

Visites guiades al Castell (tot l'any)

Iniciades el 2022, les visites guiades per Biel Llodrà al Castell com a part del actes del IV Centenari s’han mantingut al llarg de 2023 i continuaran amb l’any nou amb patrocini del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Visita escolar pels orígens d'Alaró (25 de març)

El 25 de març, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Ceip Pere Rosselló Oliver organitzà, amb la col·laboració amb Al Rum, una passejada guiada per Marga Coll per conèixer els orígens d’Alaró. Hi assistiren més de seixanta persones.

Primers descobriments de sa Bastida (5 de maig)

El divendres 5 de maig, se celebrà al Casal Son Tugores la conferència ‘Primers descobriments de sa Bastida’. L’arqueòleg i membre d’Al Rum Gabriel Llodrà i Pizà informà a més de seixanta persones sobre les restes trobades a les murades i poblat tardorromà de Sa Bastida

Dels picapedra als talaiòtics (9 de maig)

El 9 de maig, la doctora en història i sòcia d’Al Rum Marga Coll pronuncià una conferència sobre com vivien les dones i nines mallorquines de fa 6.000 anys. El títol era ‘Dels Picapiedra als Talaiòtics, el paper de les dones i els nins en la prehistòria’. Més de cinquanta persones seguiren les explicacions i la projecció audiovisual.

Visita del Grup Excursionista de Mallorca a sa Bastida (13 de maig)

El Grup Excursionista de Mallorca (GEM) visita el dissabte 13 de maig el jaciment tardorromà de sa Bastida.

Recorregut en anglès pels orígens d'Alaró (27 de maig)

El 27 de maig organitzàrem el primer recorregut pels orígens d'Alaró en anglès. Una visita a càrrec de la doctora en història, arqueòloga i sòcia d’Al Rum Marga Coll. Hi assistiren unes seixanta persones. Com a associació, ens dediquem a promocionar i preservar el nostre patrimoni. Creiem que és important rompre barreres i ajudar els nous membres de la comunitat a entendre i conèixer la història del nostre poble, perquè puguin apreciar i valorar encara més el patrimoni històric i cultural d'Alaró i fer-lo propi. Per això,

Concurs de dibuix per Sant Roc (7 d'agost)

El 7 d’agost se celebra amb gran participació el concurs de dibuix infantil en el marc de les festes de Sant Roc,sota la direcció de Maria Rotger i Catalina Mas. En total, s’entregaren 176 dibuixos.

Participació a la fira Gremial d'Alaró (1 d'octubre)

1 d’octubre. Participació a la Fira Gremial. Amb la venda de les publicacions d’Al Rum.

Segona visita guiada en anglès per sa Bastida (7 d'octubre)

7 d’octubre. Segona edició de les visites guiades en anglès d’Al Rum per apropar les arrels alaroneres a la comunitat estrangera resident al poble. Una vintena d’angloparlants pujaren, malgrat el sol i les dificultats de la ruta, fins a la fortificació de sa Bastida. Allà reberen les explicacions de l’arqueòleg i director de l’excavació, Biel Llodrà

Visita escolar per conèixer el passat industrial d'Alaró (14 d'octubre)

El dissabte 14 d’octubre, l’Associació de Famílies d’Alumnes del CEIP Pere Rosselló i Oliver organitzà amb la col·laboració d’Al Rum una visita guiada per conèixer la industrialització d’Alaró en el període que comença a la segona meitat del segle XIX i continua al llarg del XX. Al Rum hi aporta el guia, en aquest cas Joan Riera, per explicar aquestes dècades apassionants de la història del poble.

Visita en anglès per conèixer l'Alaró industrial (18 de novembre)

18 de novembre. Visita en anglès sobre l’Alaró industrial amb un recorregut des de la torres de l’electricitat fins a l’exposició del tren. Hi participaren uns trenta angloparlants que reberen explicacions de Pep Verd sobre la mineria, la indústria de la sabata, la fabricació de sabó, l’electrificació o el ferrocarril.

Jornada micològica d'Alaró (18 i 19 de novembre)

18 i 19 de novembre. Exposició i conferència per aprendre a conèixer els bolets que es troben a terres alaroneres. Joan Planas, del Museu Botànic de Sóller, explicà amb detall les diferències entre fong i bolet (el fruit), així com la classificació segons la seves possibilitats alimentàries.

Mercadet de Nadal (8 i 9 de desembre)

El 8 i 9 de desembre, participació al Mercadet de Nadal, amb la venda de llibres editats per l’organització.

Visities guiades a l'exposició del ferrocarril d'Alaró (novembre)

Nombroses visites guiades a l’exposició Ferrocarril d’Alarò, via al futur’. Tots els cursos del CEIP Pere Rosselló i Oliver, tres del centre Nostra Senyora de la Consolació, socis i amics d’Al Rum, alaroners en general i Amics del Ferrocarril de Mallorca… gaudiren de les visites guiades per Andreu Mateu o Joan Riera a l’exposició del tren.

Miscel·lània

Xarxes socials i difusió digital

Enguany hem continuat amb la nostra presència en els canals habituals de xarxes socials i web, mantenint els excel·lents resultats obtinguts el 2022.

Facebook ha sigut el nostre principal canal de comunicació, on la constant publicació ha propiciat un augment significatiu, arribant a 27.000 persones, acumulant 517 likes i 632 seguidors, un augment del 50% i gairebé un 25% respectivament en relació a l’any anterior.

Generositat vers Al Rum (agost 2023)

La parella alemanya-alaronera formada per Chris Wartha i Magda Campins han fet un important donatiu econòmic a Al Rum. El més curiós és com va néixer aquesta iniciativa. Fa un temps, Chris complí el seu cinquanta aniversari. Ell no volia regals personals, però sí que els seus convidats (mallorquins i de diferents països europeus) tenguessin l’oportunitat de fer un donatiu a una entitat alaronera.