Sa Bastida entusiasma els alaroners

Conferència "Primers descobriments de sa Bastida"

Maig 2023

La sala del molí de Son Tugores quedà petita davant el gran nombre d’alaroners que volgueren saber més sobre el jaciment de sa Bastida en una conferència organitzada per Al Rum. L’arqueòleg Gabriel Pizà explicà a més de vuitanta persones el passat, present i futur de les investigacions a la fortificació tardorromana.

Contà com fa cinc anys es donaren les primeres passes per signar un conveni entre la propietat de la finca i l’Ajuntament. Com amb l’ajuda de voluntaris es netejà la zona per poder aixecar la planimetria i tenir una visió general. Durant l’acte s’agraí aquesta tasca generosa i desinteressada. També relatà com, amb Al Rum, es muntà una exposició i es publicà un fulletó per divulgar el monument.

Seguidament, Llodrà mostrà a través de projeccions les peces que s’han trobat fins ara i les primeres conclusions que es poden treure d’aquestes troballes. Cal ressaltar que aquests materials es localitzaren en superfície, abans d’excavar ni un pam del terreny.

Les excavacions futures foren la tercera part de la intervenció de l’arqueòleg responsable del jaciment. Durant l’estiu es preveu treballar amb detall en un dels dipòsits d’aigua de sa Bastida. En algunes de les jornades hi podran participar voluntaris, que podran conèixer el meticulós, però apassionant, treball dels arqueòlegs.

La conferència se celebrà el divendres 5 de maig de 2023 a Son Tugores sota el títol ‘Sa Bastida, primeres troballes’.

🗓️📍Divendres, 5 de maig
19,00 hores
Casal de Son Tugores

Organitzat: Associació Cultural Al Rum
Col·labora: Ajuntament d’Alaró