Resum d’activitats d’Al Rum durant l’any 2021

Les activitats de l’any 2021 han continuat condicionades per la pandèmia i les diverses onades de la Covid-19, que s’han succeït amb diversos nivells d’intensitat. Malgrat tot, s’han pogut desenvolupar nombroses accions, algunes de les quals esperam que donin fruit al llarg de 2022. Bona part de la feina ha estat dedicada als preparatius del IV Centenari de l’Oratori del Castell d’Alaró.

El IV Centenari de l’Oratori del Castell

Al Rum presentà el 2019, abans de les eleccions municipals, una proposta a tots els partits polítics perquè al llarg de 2022 es commemoràs el IV Centenari de la creació de l’oratori de la Mare de Déu del Refugi, que, a la vegada, suposà una reactivació del culte a Cabrit i Bassa. Es tractava d’aprofitar l’aniversari per promoure un grapat d’activitats relacionades amb la divulgació i preservació del patrimoni i la cultura.


Una part de la feina d’Al Rum s’ha abocat a donar suport a l’Ajuntament, amb independència de qui governa, per celebrar aquesta data.


Hem aportat noves activitats al pla inicial de fa tres anys –com per exemple un concert de música o la filmació d’un documental a càrrec d’Andreu Vicenç Clar–. Hem elaborat dossiers informatius i pressuposts per presentar a institucions i empreses amb l’objectiu d’obtenir finançament aliè als comptes municipals. Hem participat en reunions amb algunes de les institucions. El nostre consoci Bartomeu Noguera ha dissenyat el logotip. Hem redactat textos pel calendari i per fulletons divulgatius de l’aniversari. Hem gestionat amb persones i associacions la planificació d’alguns actes. I, sobretot, treballam de ferm en la concreció d’algunes de les activitats previstes, com per exemple, la col·lecció de targetes postals, el documental, el joc del castell, una exposició…


Podeu trobar més informació sobre els actes prevists al tríptic editat per l’Ajuntament, que es pot aconseguir a Son Tugores o a les dependències municipals.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Sa Bastida: difusió i exposició

El mes de març es posa en marxa el III projecte de difusió i socialització del jaciment tardoromà de sa Bastida. El soci i arqueòleg Biel Llodrà ha seguit treballant per delimitar el jaciment. Malgrat els entrebancs de la pandèmia, han continuat les jornades de voluntariat per, amb el suport tècnic de Francesc Lillo, netejar les zones més importants del jaciment. També hi ha hagut presència als mitjans de comunicació per divulgar la importància d’aquesta zona arqueològica.


El 13 de novembre s’inaugurà a Son Tugores l’exposició ‘Descobrint sa Bastida’. Després de mesos de feina, es mostraren una trentena de restes –destacant molins de gra, tegulas, àmfores i aixovar de la llar– trobades en superfície, és a dir, abans de començar a excavar. Amb panells, plànols, fotografies i un audiovisual es mostrà sa Bastida a tots el que volgueren conèixer-la sense necessitat de pujar a la mola.


Unes 200 persones assistiren a la inauguració, s’organitzaren visites guiades per a escolars, socis d’Al Rum i interessats en general. També s’edità material didàctic per als escolars.


Abans de tancar el 5 de gener la mostra, ja l’havien visitada unes mil persones.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Deteriorament del Castell

Al Rum ha mantingut els contactes amb les autoritats per trobar solucions al deteriorament de la fortificació. Si el 2020 ens adreçàrem al Govern Central, a l’autonòmic i al Consell per deplorar que no es compràs la penya i per exigir plans de recuperació, al llarg d’enguany hem estat informats puntualment per l’organisme insular sobre les gestions per aconseguir que l’Estat cedeixi les murades, que són seves.


El procés està a punt de tancar-se, ens diuen. La nostra esperança és que amb una administració propera serà més fàcil exigir –i tenim previst fer-ho– la restauració del monument.


Al llarg de l’any només s’han donat passes burocràtiques. Malauradament, són imprescindibles per poder veure resultats, que tots desitjarien més immediats. El camí encara serà llarg, però defallir seria el pitjor que poguéssim fer.


Sobre aquest tema hem aconseguit cridar l’atenció dels mitjans de Comunicació: Diari de Mallorca, Última Hora i IB3 han dedicat espais a aquest assumpte.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

La web del Castell

Josep Lluís Pol treballà durant anys per crear la web més completa sobre el Castell d’Alaró. Desafortunadament, s’havia perdut el domini i també nombrosa documentació gràfica i de text sobre la geografia, la història, les construccions, la flora i la fauna d’aquest indret emblemàtic.

Gràcies a la col·laboració entre el creador de la pàgina i Al Rum, s’ha recuperat tot el material i ara es pot consultar enllaçant des d’una finestra a www.alrum.org o directament a l’adreça https://hisn-alarum.jimdofree.com.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Foto de la Web del Castell d'Alaró estant

Participació a la fireta del llibre

El 25 d’abril participàrem en la Fireta del Llibre que cada any organitza la biblioteca d’Alaró. A més de la taula on es podien adquirir les publicacions d’Al Rum, muntàrem dins capses de fruites i verdures una petita exposició sobre l’escriptor alaroner Joan Rosselló de Son Fortesa. La mostra fou traslladada posteriorment davall els pòrtics de l’Ajuntament i a l’escola pública Pere Rosselló.

Els panells de l’exposició es poden veure a la nostra web alrum.org. Intentam, a més de posar una taula amb llibres d’edició pròpia, aportar un granet més a aquestes activitats.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Participació en la Fira Gremial

Al Rum també parà taula a la fira Gremial, celebrada el 24 d’octubre. Vendre llibres no és el més senzill a una fira d’aquestes característiques, però cada any trobam alaroners interessats en les publicacions d’Al Rum.

A la fira ens adonàrem que alguns dels llibres que hem editat ja estan quasi esgotats. L’exemple més clar és el d‘Alarò, carrer a carrer. Publicat el desembre de 2020, el gener estava quasi esgotat i a la fira en poguérem vendre uns quants que encara tenia l’Ajuntament. El mes de gener, el diari en llengua alemanya Mallorca Zeitung li dedicà una pàgina sencera escrita per Bàrbara Pohle. També està exhaurit el de la Cuina de Son Manyes i sols queden un pocs exemplars de Cabrit i Bassa, entre el mite i la història. Aquesta és la raó per la qual ens plantejam fer algunes reedicions.

Al llarg de 2021 no ha estat possible treure al carrer cap nova publicació, però esperam que sia possible publicar-ne dues al llarg de 2022.

A la fira repartírem gratuïtament un díptic en forma de jocs per animar a conèixer el patrimoni alaroner, que, un cop esgotat en paper, es pot trobar a alrum.org.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

La Marededeu Gòtica

Durant els primers mesos de l’any, la restauradora i sòcia d’Al Rum, Raquel Garduño, finalitzà les tasques de recuperació de la Marededeu gòtica localitzada per l’associació a una casa particular del poble.

El 29 de maig, es va fer el dipòsit de la imatge a la parròquia d’Alaró. Al Rum pagà una peanya i publicà un fulletó explicant tot el que sabem sobre la imatge. L’associació ha invertit més de 2.000 euros en tot el procés.

El fulletó es pot aconseguir en paper a l’església o visualitzar a alrum.org.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Adquisició de dues pintures de Gabriel Reinés

El soci Andreu Mateu localitzà dues pintures, dos paisatges, del pintor alaroner del segle XIX Gabriel Reinés –al qual havíem dedicat una exposició el darrer trimestre de 2019–.


Es negocià i aconseguí la seva adquisició i el 28 de gener passaren a ser propietat d’Al Rum. S’espera que a principis de 2022 hagi finalitzat la restauració de les teles. Llavors s’estudiarà el seu dipòsit a una institució pública per tal que estiguin a l’abast de tots els alaroners.


El dipòsit inclourà el gravat d’un pagès alaroner del segle XIX, adquirit el 2019, però que arribà a mans de l’associació el 28 de gener.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Fotografies en color

Per donació d’un soci, Al Rum ha obtingut la propietat d’un exemplar de la revista National Geographic de 1928, així com uns fulls arrabassats d’un altre exemplar de la mateixa revista, en la qual es publiquen les fotos en color més antigues del poble que coneixem. Són obra del francès Jules Claudin Gervais (1863-1931), que signava com Gervais-Courtellemont. Emprava les anomenades plaques autocromes, un invent de 1903 dels germans Lumière.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Difusió digital

La pàgina web i les xarxes socials, estrenades a mitjans del 2020, s'han consolidat. Gairebé tots els mesos (exceptuant juny i setembre) hi ha hagut actualitzacions i notes, fent difusió de les activitats que organitzava l’associació.

En total, durant l’any 2021 la pàgina web d’Al Rum ha rebut 1.100 visitants, amb un total de 4.700 pàgines visualitzades. El 70% dels visitants accedeixen amb mòbil i un 30% amb l’ordinador.

L’article amb més difusió ha estat el de Les més antigues fotos d’Alaró (202 visitants) seguit de la nota de Col·laboració amb la pàgina més completa del Castell (91 visitants), l'Exposició sobre les primeres troballes de Sa Bastida (75 visitants) i Descobrim els secrets de la Marededeu Gòtica (73 visitants).

En l’àmbit de les xarxes socials, durant el 2021 s’han mantingut els comptes de Facebook i Twitter com a principals mitjans de difusió de les notícies publicades a la web.

A Facebook, la pàgina de l'Associació ha arribat a 14,678 persones, 305 persones que els agrada la pàgina i 331 són seguidors. D'aquests, un 51% d’Alaró, 24,3% de Palma, un 5% són de fora de l’Estat espanyol. Les entrades han rebut un total de 2.073 “m’agrada” i han estat compartides 281 vegades.

L’entrada amb més difusió a Facebook ha estat (d’enfora) la publicació de Fotografies més antigues d’Alaró, que va arribar a 9.900 persones, seguit del comunicat de la Preparació de l’exposició de Sa Bastida amb 2.800 persones i la nota de Col·laboració amb la web del Castell estant (2.000 persones).

L’activitat de Twitter és més reduïda, amb un total de 20 seguidors. Així i tot, a través de la seva participació i implicació, els twits han rebut un total de 7.000 impressions. El Twitt amb més difusió vas ser el de la inauguració de l’Exposició de Sa Bastida (306 impressions, 12 likes i 5 compartits) seguit de la Participació en la fira gremial (249 impressions, 8 likes, 5 compartits).

Socis

Durant l’any, Al Rum ha incrementat notablement el nombre d’associats. Concretament, la diferència entre gener i desembre de 2021 suposa un increment del 72%, hem passat de 32 a 55.


Volem convidar-los a tots a presentar propostes, a criticar i a participar de les iniciatives que ja tenim en marxa.


La junta directiva es compromet a mantenir una línia d’informació exhaustiva i de transparència sobre les activitats que desenvolupa Al Rum.


(Fes-te soci!)