Vida i obra de Joan Rosselló de Son Forteza

L'escriptor de la ruralia de Mallorca


Al Rum participà en la darrera Festa del Llibre (2021) amb una microexposiciò dedicada a l’escriptor alaroner Joan Rosselló de Son Forteza. A les dues darreres mostres hem participat amb quelcom més que una parada amb els llibres que ja hem publicat.


Amb quinze petits panells presentats a la manera d’una parada del mercat es podia seguir un resum de la vida i l’obra del màxim representant del Ruralisme a Mallorca.


L’Ajuntament decidí mostrar-la a les seves dependències un dies més, i també foren presentats a l'escola Pere Rosselló Oliver.


En aquesta pàgina d’Al Rum podeu ara veure el panells que exposàrem. També podeu descarregar-vos la presentació en format PDF des d'aquest enllaç.AL RUM - Joan Rosselló de Son Fortesa