Mostra del llibre, 2021

El proper dissabte 24 d'abril a la Mostra del llibre que se celebrarà a la plaça Sebastià Jaume

Al Rum tendrà una doble participació.

Per una banda l'associació ha preparat un petit muntatge, una micro exposició, per posar en valor la figura de l'escriptor alaroner Joan Rosselló de Son Forteza. Es fa referència a la vida i obra de l'autor naturalista amb panells fotografies i llibres.

És una continuació al que ja es va fer el 2019 quan dedicàrem uns panells als escriptors alaroners contemporanis.

D'altra costat, també tindrem una taula a la qual es podran adquirir tots els llibres publicats per l'associació Al Rum.

Vos hi esperam !!