Resum d’activitats d’Al Rum durant l’any 2020

La pandèmia ha forçat a canviar per complet la previsió d’activitats d’Al Rum al llarg de l’any recentment acabat. Malgrat tot, s’han pogut desenvolupar alguns dels programes planificats i han sorgit noves oportunitats que han tengut una notable projecció.

S’havia preparat una petita exposició sobre Joan Rosselló de Son Fortesa, que finalment quedà inèdita per mostrar durant la fireta del llibre que cada any organitza la Biblioteca durant el mes d’abril.

També s’estava treballant en una exposició sobre el fons de gravats, litografies i xil.lografies que es conserven a l’arxiu parroquial. Prevista per les festes de Sant Roc, s’hagué de suspendre.Voluntariat i difusió del jaciment de sa Bastida

El confinament obligà a suspendre temporalment la participació dels voluntaris en les tasques de neteja del jaciment.

Posteriorment, es pogueren realitzar part de les tasques previstes amb els voluntaris, que mostraren un. Tot sota direcció de l’arqueòleg i soci d’Al Rum Biel Llodrà. Els voluntaris mostraren el seus interès per conèixer els detalls de la fortificació i treballaren ferm per millorar el jaciment i facilitar el seu estudi.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Trobada d’una Mare de Déu gòtica

A principis d’any, el soci d’Al Rum Andreu Mateu va localitzar una Mare de Déu gòtica dins una fornícula barroca. Estava a una casa del carrer Nou d’Alaró. La junta directiva considerà adient gestionar que la imatge passàs a domini públic i es pogués veure en un espai obert a tothom perquè la protecció del patrimoni entra de ple en els nostres objectius.

Després de negociar amb el propietari, que acceptà entregar-la a l’associació, passà a ser propietat nostra. El pla era restaurar la imatge i la fornícula i depositar-la a l’església (Al Rum mantindrà el domini) per tal que es pugui mostrar allà. Gabriel Campins, president d’Al Rum, redactà un contracte i les condicions ja han estat acceptades per l’església. La principal clàusula és que la parròquia no pugui vendre o treure fora del poble l’escultura.

La pandèmia ha retardat tot el procés. S’ha fet una primera desinfecció i consolidació, però no s’ha pogut efectuar el depòsit.

La previsió és que a principis de 2021, la restauradora i sòcia d’Al Rum Raquel Garduño completi el procés de protecció d’aquest bé patrimonial, es firmi el contracte, es mostri la imatge i quedi dipositada al temple.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Pàgina web

Els socis d’Al Rum Josep Verd i Ayany han elaborat una acurada web (www.alrum.org). Des de la seva estrena el 7 d’agost, hi mostram les notícies que genera dia a dia l’associació.

També s’hi troben seccions en les quals es poden consultar la dotzena de llibres i fulletons publicats per Al Rum des de la seva fundació.

Així mateix, hi ha explicacions i fotografies sobre totes les exposicions organitzades entre les que destaquen la de Cabrit i Bassa, la de l’aniversari de la proclamació de la República o la del pintor Gabriel Reinés.

També s’activà una pàgina de Facebook que permet una àgil comunicació de les activitats.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Defensa del Castell

Durant l’estiu es conegué la decissió del Govern i del Consell de Mallorca d’ajornar la compra de la penya del Castell, decissió justificada per la necessitat de desviar doblers cap a la Covid, però que suposa un greu entrebanc per evitar que continuiï la degradació del jaciment.

Al Rum envià una carta a la presidenta del Govern, a la del Consell i a la delegada del Govern per explicar la preocupació per la degradació de les murades i aljubs. En resum, es deia que es podia entendre que les actuals circumstàncies obligassin a ajornar la compra, però que el que resultava urgent era posar fre al deteriorament del jaciment. També es donava suport a la cessió per part del Govern central de la zona de les murades al Consell de Mallorca.

Francina Armengol contestà per carta comprometent-se a completar l’adquisició un cop superada la pandèmia.

El Consell cità al president d’Al Rum, Gabriel Campins, per una reunió el 28 de setembre amb la consellera i el director de Territori i la directora de Patrimoni. Els tres es comprometeren a no continuar gestionant la cessió de la zona de murades per part de l’Estat, arribaren a dir que esperaven enllestir-la a finals de 2020, la qual cosa permetria posar en marxa tasques de consolidació.

Aina Calvo, delegada del Govern, ens anuncià de manera informal que ens citarien a una reuniò, però a hores d’ara encara no ho ha fet.


(Veure més d'aquesta iniciativa)

Llibre ‘Alaró, carrer a carrer’

Donada la limitació d’activitats causada per la pandèmia, es pensà en treballar en una nova publicació. A partir de la idea del president d’honor d’Al Rum, Joan Marcó, de retre homenatge a Antònia Matas per les artístiques plaques amb els noms dels carrers del poble, es decidí ampliar el projecte.

El resultat va ser un llibre de 104 pàgines que ret homenatge a Antònia Matas, té un apartat que explica històries de cada carrer, mostra quasi cent fotografies antigues i explica còm ha evolucionat la trama urbana d’Alaró.

El llibre es presentà l’11 de desembre amb totes les places del Teatre d’Alaró ocupades. En les setmanes següents s’ha convertit en un fenòmen de vendes en el marc local. Tant a Roella, com al mercat setmanal foren desenes els alaroners que compraren aquesta publicació d’Al Rum. Poques setmanes després de sortir al carrer ja s’han venut més de 400 dels 500 publicats.

(Veure més d'aquesta iniciativa)

Activació venda de llibres a Roella

Roella s’ha convertit en punt de venda dels llibres d’Al Rum. Així hem posat a l’abast de la gent les publicacions d’Al Rum tots els dies de l’any sense necessitat de que hi hagi una fira.

(Veure més d'aquesta iniciativa)