Passa decisiva per un Castell de tots

El Consell de Mallorca ha “acceptat la cessió gratuïta” del Castell d’Alaró per part de l’Estat. Catalina Cladera, presidenta de l’organisme insular, signà el decret el passat 27 de juliol, segons informa Diario de Mallorca. Sembla una passa administrativa, però es tracta d’un tràmit decissiu i quasi definitiu perquè la propietat de les murades passi a mans d’una administració illenca. D’aquesta manera serà més fàcil trametre a l’administració les necessàries inversions pel manteniment d’aquest històric monument alaroner i mallorquí.

Al Rum, junt amb altres institucions i entitats, ha negociat activament perquè les administracions prenguin consciència del deteriorament de la fortificació i de la necessitat d’una intervenció urgent. L’estiu passat des de l’associació enviàrem cartes a la presidenta del Govern, a la delegada del Govern central i ens reunírem amb el responsables de Territori i Patrimoni del Consell perquè prenguessin mesures. Des de llavors, hem mantingut una relació constant per seguir el procés. Ara s’ha donat una passa molt important.

La part superior de la muntanya està dividida en tres propietats. L’Estat central és l’amo, al manco des de la segona meitat del segle XIX, del segment on es troba el monument civil-militar. Aquesta és la part que se traspassa. Una altra porció de la penya és propietat de la família Ordinas, amb la qual hi havia un acord de compra amb fons de l’ecotaxa que s’ajornà per culpa de la Covid. La Fundació Castell d’Alaró (ajuntament, parròquia i Consell) és titular de la zona propera a l’ermita.

L’Estat tenia i té la responsabilitat de preservar aquest Bé d’Interès Cultural declarat el 1931. Però no ha fet res de res malgrat el deteriorament constant de les murades, tal i com Al Rum ha denunciat vàries vegades. El 2009, els pressuposts de l’Estat varen preveure, a instància del senador Pere Sampol, invertir tres milions d’euros en quatre anys, però no n’arribà ni un.

Davant el deteriorament d’un lloc amb tanta història, la cessió al Consell és una bona notícia perquè ara els alaroners podrem exigir la preservació a gent que tenim aprop i no a persones de Madrid que ni saben on és Alaró, ni coneixen els fets del rum que resistiren allà durant més de vuit anys, ni coneixen la conquesta de Jaume I el 1231, ni les sona de res la història de Cabrit i Bassa.

Al Rum seguirà ajudant i prenguent iniciatives perquè les autoritats compleixin les seves obligacions vers la preservació del patrimoni alaroner.


SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC. Expedient 719624D. Informe emès pel Servei Tècnic de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.