La família Sampol de Son Curt amplia la donació de l’arxiu familiar

La família Sampol de Son Curt ha ampliat la donació documental de l’arxiu familiar a l’Associació Cultural Al Rum. Com la resta del llegat rebut per l’associació el passat 11 d’agost, es deposita a l’arxiu municipal.


Aquesta segona entrega inclou vuit capses de gran mida que, com la resta del llegat, seran inventariats per un tècnic contractat per l’Ajuntament


Encara que no hi ha hagut temps d’analitzar a fons el contingut, s’han visualitzat nombrosos llibres enquadernats en pergamí, entre els quals destaquen un amb l’escut de la família Fortuny i un altre sobre les sepultures de l’església d’Alaró a partir de 1629. També destaca la gran quantitat de lligalls de correspondència de diverses generacions dels Sampol amb personalitats polítiques i culturals dels segles XIX i XX.


D’ençà que es va fer pública la donació de l’arxiu fa un més, ja hi ha historiadors i particulars que s’han interessat per consultar documents que es conserven. Mentrestant, continua la tasca d’inventariar tota la documentació.