Instants. Paco Rayó 50 anys fotografiant Alaró

Autors: Karina Llufriu, Andreu Mateu, Bartomeu Noguera i Joan Riera
Fotografies: Paco Rayó
Pàgines: 72
Any de publicació: 2007


Durant mig segle, Paco Rayó ha fotografiat les nosses, les festes i les gents d’Alaró. L’interior de la font de ses Artigues, de les mines o dels aljubs del castell. Les excursions i els paisatges. Per preservar aquest testimoni gràfic, Al Rum organitzà l’any 2007 una exposició a Son Tugores i publicà aques llibre.

Portada del llibre