Proposta d'accions d'Al Rum per a 2022

Al Rum planifica cada any les activitats que fa comptes desenvolupar. El passat 11 de febrer, la junta directiva aprovà el pla per a 2022. Enguany està molt condicionat per la celebració del IV Centenari de l’Oratori del Castell. 


Com sempre, estam oberts a les oportunitats que puguin sortir i en poden caure algunes que no es puguin culminar. No es relacionen tots els actes del IV Centenari, que es poden veure a un tríptic publicat per l’Ajuntament, sols els més directament relacionats amb Al Rum, encara que la idea general també és de la nostra associació.

Fotografia de l’Oratori del Fons Antoni Socias de sa Pobla

Projecte de sa Bastida (Tot l'any)

El consoci i arqueòleg Biel Llodrà continuarà amb les tasques de neteja, investigació i divulgació del jaciment amb el suport d’Al Rum. Se seguirà amb les campanyes de voluntariat. Està previst començar l’excavació pròpiament dita.

Quadres de Gabriel Reinés (Febrer)

Està prevista l’entrega per part de la restauradora Raquel Garduño dels dos quadres de Gabriel Reinés adquirits per Al Rum. Es negociarà amb l’Ajuntament el dipòsit a la institució perquè puguin ser vists pels alaroners que visitin la casa de tots.

Sa Bastida, propietat pública (Febrer)

Entrega al Consell de Mallorca d’un dossier perquè s’estudii una possible compra de sa Bastida pels seus valors naturals, etnològics, històrics i de recursos hídrics.

Presentació de la Col·lecció de postals del III i IV Centenari (22 d’abril)

És una col·lecció de 24 targetes postals, la meitat de 1922 i les altres actuals en els mateixos indrets del poble. Està previst fer una presentació, vendre-les al mercat el dia 23 i al Castell el Dia de l’Àngel. Les fotos actuals són de Kolau Lluca i Andreu Quintana. És una iniciativa dels actes del IV Centenari de l’Oratori del Castell que organitza l’Ajuntament a partir d’una idea d’Al Rum. Compta amb el patrocini del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Participació en la fireta del llibre (23 d’abril)

A més de la parada i la venda de la col·lecció de targetes postal, Al Rum té previst muntar una microexposició amb els escriptors que han escrit sobre el Castell, en el marc del IV Centenari.

Presentació d’una publicació sobre imatges antigues dels Cossiers d’Alaró (27 de maig)

És un treball de Joana Borràs. La presentació seria uns dies abans de la ballada dels Cossiers a Los Damunt.

Presentació del llibre sobre la pesta de 1652 (Agost, durant les festes de Sant Roc)

És un treball de la sòcia d’Al Rum, historiadora i arqueòloga alaronera Margalida Antònia Coll que, a més d’analitzar aspectes històrics, socials i econòmics de la pesta del segle XVII, permet establir semblances amb la situació actual.

Restauració de les pintures murals de l’oratori (Setembre)

A partir d’una idea i dossier d’Al Rum, la Fundació Castell d’Alaró presentà a la comissió mixta de Patrimoni del Consell i del Bisbat un projecte de restauració de les pintures murals del segle XVII que es troben darrere les pintures sobre tela de l’oratori. Està previst que es presentin amb motiu de la festa del Castell de setembre.

Presentació del joc La conquesta del Castell (Octubre)

Coinicidint amb la fira, es vol presentar un joc de taula elaborat amb gairebé 2.000 preguntes sobre la història, tradicions, personatges, curiositats del poble. El lema és: com més juguis, més aprendràs sobre Alaró. Ho patrocina l’Ajuntament.

Visites escolars guiades al Castell (Octubre)

L’arqueòleg i soci d’Al Rum Biel Llodrà guiarà visites escolars al Castell d’Alaró. Ho patrocina el Consorci de la Serra de Tramuntana.

Exposició sobre el Castell (Novembre/desembre)

L’exposició organitzada per l’Ajuntament i Al Rum serà l’activitat final dels actes del IV Centenari.

Altres iniciatives (feines sense data)