Al Rum demana solucions pel Castell als candidats

L’Associació Cultural Al Rum s’ha adreçat als candidats a les presidències del Govern i del Consell denunciant el greu deteriorament que pateixen les murades del Castell. A la carta es descriu breument el de moment fracassat procés de cessió del monument a l’organisme insular o de compra de la finca. S’acaba reclamant una solució ràpida i eficient per evitar el col·lapse de la fortificació.


Benvolgut/da senyor/a

L’Associació Cultural Al Rum, dedicada a la preservació i divulgació de la història i el patrimoni d’Alaró, vol fer-li arribar la seva inquietud per la situació de deteriorament en la qual es troba el mil·lenari monument del Castell. El proper dia 28 de maig, els ciutadans de Mallorca decidiran qui les governarà en els propers quatre anys. No volem que cap dels aspirants a la presidència del Govern o del Consell de Mallorca pugui al·legar desconeixement sobre la greu situació d’aquest Bé d’Interès Cultural des de 1931.

El deteriorament de la històrica fortificació és més que evident. Les patologies que presenta tot el sector de l’entrada, especialment el gran aljub, la torre 3, el portal de la torre 2 i tota la murada occidental, amenacen la integritat del conjunt. Pel que fa al sistema hidràulic de la Mola, d’origen islàmic, es troba amb un dels aljubs estibat preventivament des de fa més d’una dècada, mentre els altres presenten un estat de conservació delicat.

La torre dita de la cova de Sant Antoni amenaça runa, essent possiblement un dels escasos testimonis de torres islàmiques conservades a Mallorca. Ningú posa fre al deteriorament d’un lloc en el qual es visqueren episodis tan importants per a la història illenca com la darrera resistència cristiana després de la invasió musulmana del 902, la conquesta de Jaume I durant el seu segon viatge a Mallorca el 1231 o el fet entre històric i llegendari de la defensa de la fortificació per part de Cabrit i Bassa. La situació no és nova, el Pla de Castells de 1997 ja qualificava de crítica la conservació de les restes.

Existeixen informes d’arquitectes i arqueòlegs del Consell que expliquen amb més detall aquesta situació, però seria massa llarg reproduir-los aquí.

En els darrers anys s’ha treballat en dues línies. Una és la cessió de les murades, propietat de l’Estat, al Consell de Mallorca pel tal que la institució insular pugui invertir en la seva consolidació. L’altra és la compra de la finca on es troba el monument. La primera ha fracassat perquè, malgrat les dues administracions diuen estar d’acord, quatre anys no han bastat per finalitzar el procés burocràtic. La segona no ha culminat perquè la diferència entre la previsió pressupostària amb fons de l’ecotaxa –1,1 milions d’euros– es troba allunyada del què reclama la propietat.

Al Rum creu que la força o forces polítiques que assumeixin el govern de l’arxipèlag i/o Mallorca han d’assolir de forma decidida i urgent les tasques necessàries per garantir la preservació del Castell d’Alaró per a futures generacions. No ens correspon marcar el camí a seguir, però, governi qui governí, serem insistents fins que es preguin les decissions imprescindibles. Si continua la degradació d’aquest espai, denunciarem la manca de respostes. Si s’apliquen les mesures adequades, serem els primers en felicitar a qui solucioni aquest problema.

La Constitució espanyola recorda al seu article 46: “Els poders públics garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.”. La Llei 12/1998 de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears ordena globalment “l’acció dels poders públics i dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de defensa del patrimoni històric, amb voluntat ferma de transmetre a les generacions venidores el testimoni avui encara ric de la història, l’art i la cultura dels pobles illencs” (Exposició de motius). L’article 22.3 de la mateixa norma estableix que “els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada”. El 22.1 diu: “Els béns integrants del patrimoni històric de les Illes Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors, els quals estaran obligats a facilitar la informació que demanin les administracions públiques competents sobre l’estat dels béns i la seva utilització”.

Li pregam que vostè i el seu partit donin les passes adients per preservar el lloc on el darrers cristians de Mallorca resistiren durant vuit anys i sis mesos la invasió musulmana de l’any 902/903; l’indret que el rei en Jaume conquerí el 1231 i l’escenari dels fets entre històrics i llegendaris de Cabrit i Bassa de 1285.

Ens posam a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informe addicional que poguem proporcionar a la seva força política.

Rebi una cordial salutació.

Alaró, a 11 de maig de 2023

Gabriel Campins

President d’Al Rum, en nom i representació de la junta directiva