Història

Des de la seva fundació, Al Rum ha protagonitzat alguns dels esdeveniments culturals més destacats del poble.


 • L’exposició ‘La il.lusió d’un poble’, dedicada als 75 anys de la proclamació de la República se celebrà el 2006. Fou un èxit de visites i meresqué el reconeixement dels visitants. El fulletó que acompanyà la mostra permet recórrer la vida alaronera de les primeres dècades del segle XX i és un aplec de fotografies de l’època.


 • La mostra ‘Cabrit i Bassa, entre la història i la llegenda’ l’any 2009 fou una exposició de gran format en una època de crisi en la que les institucions no gosaven afrontar reptes d’aquest tipus. La massiva assistència i les continues visites de grups d’arreu de l’illa demostraren que el mite es manté ben viu entre els mallorquins. S’aconseguí reunir gairebé el 90% del material iconogràfic dedicat als herois del Castell, però, a més, es trobaren vàries peces desconegudes fins llavors.

El catàleg, excepcional en contingut i continent, aconseguí la participació de personalitats destacades com la catedràtica Mercè Gambús, l’escriptor Sebastià Alzamora i d’altres.


 • L’exposició dedicada a la trajectòria fotogràfica de Paco Rayó permeté descobrir activitats del poble ja desaparegudes o inèdites, que van desde el treball a les mines o al tren fins a l’exploració de la font de ses Artigues. La publicació d’un llibret amb les imatges permet la seva divulgació i preservació pel futur.


 • Una exposició en el mateix sentit va ser la de fotografies del jutge Joan Ordines. Mostrarem còm era la vida rural del poble en els anys de postguerra. La publicació d’un fulletó també preserva aquest patrimoni fotogràfic pel futur.


 • Dins la política de publicacions es va posar en marxa la col.lecció de plaguetes de la que se n’han publicat dos treballs: un sobre el llibre de receptes de Son Manyes, esgotat pocs mesos després de sortir, i un sobre l’impost dels estims. Amb una imatge diferent, en color donades les característiques de l’obra, es va presentar la catalogació de les escultures exemptes de la parròquia de Sant Bartomeu. Les presentacions de cada una de les obres ha reunit a un bon grapat d’alaroners.


 • El col.laboració amb els Amics del Castell es va publicar el llibre Un castell de records, que recollia el testimoni gràfic d’un segle de vida del penyal.


 • Al Rum també ha recollit patrimoni divers i dispers que està pendent de que se li doni una sortida.


 • Al llarg de 2018 s’organitzà una exposició dedicada al poeta Josep Maria Llompart i una altra sobre els 50 anys de l’obertura del camí del Castell. De la segona mostra s’ha publicat un llibre escrit per Josep Lluís Pol. També s’ha participar a la Fira del Llibre i a la Fira Gremial.


 • L’octubre de 2019 Al a Rum muntà l’exposició Gabriel Reinés, pintor alaroner del segle XIX, amb la que es va recuperar la figura d’un artista oblidat, màxim exponent de la pintura costumista, introductor de la litografia a Mallorca i pioner de la fotografia. El catàleg comptà amb el text de la catedràtica d’història de l’art Catalina Cantarellas i Camps.


 • El 2020 Al Rum rescatà per a tots els alaroners una Marededéu tardo-gòtica que es trobava a una casa particular. Altres activitats programades s’hagueren de suspendre a causa de la pandèmia del coronavirus.


 • Abans de la constitució d’Al Rum, un grapat dels seus membres ja havíen participat amb tasques culturals al poble: la celebració del centenari de la primera oficina de Sa Nostra a la part forana –amb la donació de l’escultura Retorn al bon camí, entre d’altres beneficis pel poble–, els 100 anys de l’electricitat a Mallorca, la catalogació del patrimoni de l’església, el pla de restauracions de retaules, les exposicions dedicades als 750 anys de la parròquia i al patrimoni tèxtil, l’exposició dedicada a Joan Rosselló de Son Fortesa, als costums a l’entorn de Sant Antoni, la recerca de fotografies antigues del poble... Aquestes i altres accions duen el segell Al Rum des d’abans de néixer.

Fotografia del Jutge Joan Ordines

Fotografia del Jutge Joan Ordines

Fotografia de l'exposició de Pere Reinés.

Exposició de Gabriel Reinés