Història

Des de la seva fundació, Al Rum ha protagonitzat alguns dels esdeveniments culturals més destacats del poble.El catàleg, excepcional en contingut i continent, aconseguí la participació de personalitats destacades com la catedràtica Mercè Gambús, l’escriptor Sebastià Alzamora i d’altres.


Fotografia del Jutge Joan Ordines

Fotografia del Jutge Joan Ordines

Fotografia de l'exposició de Pere Reinés.

Exposició de Gabriel Reinés