Èxit de les visites guiades per angloparlants

Juny, 2023

La comissió d’Al Rum dedicada a promoure la nostra cultura entre els nouvinguts, ja prepara noves visites a partir de setembre. Entre les previstes en anglès es pensa en sa Bastida, un recorregut pel centre del poble acabant a l’església, un repàs a la industrialització del poble o al Castell. També s’estudia la possibilitat d’oferir les activitats en altres llengües.

Aquesta programació està en marxa després de l’èxit de la primera visita en anglès. Més de cinquanta residents angloparlants participaren el dissabte 27 de maig en la passejada per conèixer els orígens d’Alaró. Aquesta activitat l’ha organitzada Al Rum amb l’objectiu d’apropar als resident estrangers al coneixement del poble en el qual viuen. Els interessats comptaren amb una guia de luxe, Marga Coll, recent doctora cum laude en història.

El grup es concentrà a la plaça de Cabrit i Bassa. En una primera parada a l’avenc de ses Misses se’ls explicà l’arribada dels primers pobladors a Mallorca i com les coves foren residència i enterrament. També pogueren les varen descriure l’element constructiu més destacat de la prehistòria mallorquina: el talaiot.

A la font de ses Artigues es parlà de la importància de l’aigua com element imprescindible per a qualsevol poble i pogueren veure, amb l’ajuda de dibuixos, com és la tècnica del canta per treure el líquid a la superfície.

Entorn a la síquia es generà una comunitat de regants i moliners que al llarg de segles convisqueren i entraren en conflicte. A la font del Jardí s’explicà amb un croquis com funciona un molí d’aigua. Retornats a la plaça, se’ls va fer un tast de la història de Cabrit i Bassa.

Els participants, que plantejaren nombroses preguntes a Marga Coll, agraïren aquesta oportunitat per conèixer més sobre Alaró i alguns d’ells mostraren interès per associar–se a Al Rum.